RAPAT KAPJ

Periode : 19 Feb 2019 - 19 Feb 2019
Jadwal Hari: Selasa
Pukul : Pukul 15.00 WIB - selesai

Nomor             :  050/IAI-JTM/II/2019

Perihal             :  Undangan Rapat

           

Kepada 

Yth. Bapak/Ibu Pengurus

Kompartemen Akuntan Pajak (KAPj)

IAI Wilayah Jawa Timur

di Tempat.

Dengan hormat.

Dalam rangka membahas agenda kegiatan Pengurus Kompartemen Akuntan Pajak (KAPj) IAI Wilayah Jawa Timur tahun 2019, maka kami mengundang Bapak/Ibu pengurus Pengurus Kompartemen Akuntan Pajak (KAPj) IAI Wilayah Jawa Timur untuk hadir dalam rapat yang diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal                          :  Selasa / 19 Februari 2019

Waktu                                       :  Pukul 15.00 WIB - selesai

Tempat                                      :  Grha Akuntan Jawa Timur

                                                      Jl. Krukah Utara No. 64 Surabaya

Konfirmasi kehadiran dapat dilakukan secara online melalui link berikut: KLIK DISINI

Demikian surat undangan rapat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu kami mengucapkan terima kasih.

Surabaya, 08 Februari 2019

Hormat kami, 

                                                                                                           


Prof. Basuki., M.Com(HONS), Ph.D., Ak., CMA., CA.      Drs. Djoko Dewantoro, M.Si., Ak., CA.

Ketua IAI Wilayah Jawa Timur                                                 Ketua IAI KAPj Wilayah Jawa Timur